Gudstj?nst 8 nov kl 10.00-10.45


Hur kan jag st? emot det onda? Predikan av A Leetmaa.


OBS!
Om du vill kunna se dina bokningar eller avboka bokningar, beh?ver du anv?nda ditt inlogg.
? Logga in med de inloggningsuppgifter som du fick f?rsta g?ngen du anm?lde dig.
? Om du inte fick inloggningsuppgifterna till din inkorg, kom mejlet s?kert till din skr?pkorg.
? Om du har en mindre sk?rm p? telefonen, kan det vara sv?rt att se inloggningsrutorna (som finns till h?ger).

Boka

Det finns 47 lediga platser av 47.

Bokningen är stängd för detta evenemang.